Dự Án

Hệ cầu trục treo

dầm đơn + cân bằng điện

phiên bản treo

dầm đơn + cân bằng điện

phiên bản treo

dầm + palăng xích

tối đa 300kg

dầm đơn + cân bằng điện

phiên bản treo

dầm đơn + cân bằng điện

xử lý hộp đựng

dầm đơn+ VPL

phiên bản điểm treo cao

dầm đơn + cân bằng điện

phiên bản nửa treo, nửa cột

Kết cấu E-yard

E-Yard + cân bằng điện

sử dụng cần trục cùng lúc

E-Yard + palăng xích

di chuyển các bộ phận từ và đến máy

E-Yard + palăng xích

dung tích:tối đa 490kg

E-Yard + VPL

dung tích:tối đa 30kg

E-Yard + cân bằng điện

dung tích:tối đa 50kg

E-Yard + cân bằng điện

mẫu đặc biệt

E-Yard + cân bằng điện

di chuyển các bộ phận vào máy

E-Yard + cân bằng điện

dung tích:tối đa 40kg

E-Yard + VPL

độ cao, xử lý túi kraft, tải trọng 25kg

E-Yard + cân bằng điện

dung tích 240kg

E-Yard + palăng xích

phiên bản nâng cao

E-Yard + cân bằng không khí

xử lý hộp các tông

E-Yard + VPL

Xử lý túi giấy tại khu vực tiếp nhận/vận chuyển

E-Yard + cân bằng điện

xử lý trong phạm vi hẹp

E-Yard + kẹp xây dựng thấp

xếp chồng các hộp các tông lên cao

E-Yard + VPL

xử lý túi giấy

E-Yard + cân bằng điện

tối đa 8m x 8m

Hệ cầu trục JIB

cần cẩu treo tường + cân bằng điện

Xử lý gói hàng

cần cẩu treo tường + cần cẩu treo tường

kẹp đa năng

cần cẩu tường xs + cân bằng điện

xử lý lon thiếc vuông

cần trục cột + VPL

xử lý hộp các tông nặng bằng giác hút

cần trục cột + Basic

xử lý hộp các tông bằng giác hút

cần cẩu tường + cân bằng điện

Cố định trên cột dầm chữ I của hội trường

cần cẩu tường + cân bằng điện

Dụng cụ kẹp cơ học đểxử lý túi giấy

Nhà máy nhất định

[Tải trọng] tối đa 490kg
[Mục đích] hỗ trợ di chuyển bán thành phẩm trên dây chuyền
sản xuất

Hệ cẩu trục dạng nhẹ của chúng tôi đã triển khai để tạo ra một môi trường làm việc
mang tính công thái học

KANEMASU FISH BREEDING FISHING PRODUCTION

[Sản phẩm] Thùng carton 25kg
[Quy trình làm việc] Nâng thùng từ pallet này sang pallet khác

Sau khi triển khai hệ thống tay nâng của chúng tôi,
quy trình sản xuất mang tính công thái học giúp tránh khỏi những thương tổn
trong quá trình làm việc

K'S METAL

[Tải trọng] tối đa 490kg

[Thông số kỹ thuật] 8m x5m, 4 điểm treo và một dầm làm việc

[Tính năng] Được sử dụng như cần cẩu trên cao

Nhà Máy A

[Sản phẩm] Thùng carton 30kg
[Quy trình làm việc] Nâng thùng từ pallet này sang paller khác

Sau khi triển khai hệ thống tay nâng của chúng tôi,
quy trình sản xuất mang tính công thái học giúp tránh khỏi những thương tổn trong quá trình làm việc